W szkolnej pracowni druku 3D uczniowie kl 4-8 nadzorują proces drukowania numerków do kluczy (od projektu do wyrobu końcowego). Teraz każde piętro oznaczone będzie innym kolorem. Mamy nadzieję, że ułatwi to dotarcie wszystkim w wyznaczone miejsce na czas :)

Powoli myślimy już o świętach i szykujemy małe pomoce na zajęcia dla młodszych kolegów i koleżanek.

#Laboratoria Przyszlości #LaboratoriaPrzyszłości #Laboratoria Przyszłości

 

Wypoczęci po wakacjach i z nową energią rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2023/24. Uroczystość rozpoczęła się od uroczystego apelu, który odbył się w auli ośrodka.

Pani Dyrektor SOSW – Emilia Nowak w obecności Starosty Powiatowego – Jarosława Wawrzyniaka, grona pedagogicznego, pracowników ośrodka, uczniów i ich rodziców zainaugurowała nowy rok szkolny. Pani Dyrektor w swoim przemówieniu podkreśliła, że w bieżącym roku szkolnym w naszym Ośrodku wiedzę będzie zdobywać 224 uczniów w 36 oddziałach szkolnych, a także powstało 9 grup dla 63 wychowanków. Tak duża liczba uczniów to znak, że nasz ośrodek rozwija się, jest ceniony, a kadra, która w nim pracuje to specjaliści wysokiej klasy. Szczególnie ciepło pani Dyrektor powitała 36 uczniów, którzy po raz pierwszy rozpoczynają naukę w murach naszej placówki. Ponadto pani Dyrektor powiedziała, że w okresie wakacyjnym w naszym ośrodku miały miejsce remonty, które wpływają na wizerunek naszej szkoły.

Pani Dyrektor życzyła wszystkim uczniom samych sukcesów w nauce i zadowolenia ze zdobytej wiedzy. Rodzicom zaś jak najwięcej radości ze swoich pociech i ich sukcesów. Nauczycielom satysfakcji z pracy zawodowej, optymizmu i uśmiechu na co dzień. Realizacji planów i zamierzeń oraz wszelkiej pomyślności.

Starosta Powiatu Leszczyńskiego – Jarosław Wawrzyniak podkreślił dużą rolę Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie. Bardzo duża liczba uczniów świadczy o wysokim poziomie pracy placówki. Organ prowadzący duży nacisk kładzie na modernizację palcówki zarówno wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz. Starosta życzył na kolejny rok szkolny satysfakcji z wykonywanej pracy, jak najmniej trudności, a wielu sukcesów w pracy i nauce.

W kolejnej części apelu nauczycielom, którzy w okresie wakacji zdali egzaminy zawodowe, zostały wręczone akty nadania na wyższe stopnie awansu zawodowego- nauczyciela mianowanego paniom: Katarzynie Loga- Wieczorek, Joannie Lizurej i Sylwii Musiał oraz nauczyciela dyplomowanego panu Damianowi Góralczykowi.

Uczniom i rodzicom przedstawiono wychowawców poszczególnych klas w szkole i grup wychowawczych w internacie.

Niech ten nowo rozpoczęty rok szkolny będzie udany i pełen satysfakcji z nauki i pracy w murach naszego ośrodka!

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w załączeniu przekazujemy ulotkę przygotowaną przez studentów z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Materiał zawiera najważniejsze informacje dotyczące m.in. przyczyn omdleń, ich charakterystycznych objawów czy sposobów na zmniejszenie ryzyka omdleń. 

Ulotka została przygotowana w przystępnej dla młodych ludzi formie graficznej. Będzie szczególnie pomocna przy organizacji wydarzeń i uroczystości szkolnych z udziałem dzieci i młodzieży. 

Prosimy o przekazanie materiałów uczniom i ich rodzicom oraz zamieszczenie ich na stronie internetowej szkoły lub w mediach społecznościowych.   

Z wyrazami szacunku

Biuro Ministra
Ministerstwo Edukacji i Nauki 

Zapraszamy na Dzień Powiatu Leszczyńskiego - 15 sierpnia 2022 r.

Dyrektor SOSW w Rydzynie informuje, że rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 odbędzie sie w dniu 4 września 2023 uroczystym apelem o godz. 10.00