X Ogólnopolski Konkurs Plastyczno- Literacki: Twórczość ks. Jana Twardowskiego widziana oczami dziecka

Nasi uczniowie brali udział w ogólnopolskim konkursie plastyczno– literackim: Twórczość ks. Jana Twardowskiego widziana oczami dziecka.. Zadanie konkursowe polegało na wybraniu wiersza i wykonaniu ilustracji w oparciu o samodzielną interpretację tego utworu.

Po wizycie w bibliotece i lekturze twórczości ks. Jana Twardowskiego powstały piękne prace, które prezentujemy niżej. Laureatami konkursu zostali Filip i Adam. Adam zilustrował utwór: „Bezdzietny anioł”, a Filip zobrazował własną interpretację wiersza: „Aniele Boży”.
Pozostali uczniowie wykonali ilustracje do wierszy: „Jest”, „Do świętego Franciszka”, „Przepiórka”, „Bałem się”, „Święty Franciszku z Asyżu”, „*** (Babiego lata kruchą nić)”, „Bezdomna”, „Podziękowanie”.

12 czerwca 2024r przedszkolaki spędziły aktywny dzień w Zatoce Przygód. Był to czas nie tylko na rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej przedszkolaków, ale także okazja do doskonałej zabawy i rozładowania dziecięcej energii, a co najważniejsze – radosnej zabawy. Dziękujemy animatorom za fantastyczną niespodziankę. Zamykanie w ogromnej bańce mydlanej było fantastyczną przygodą.
 
 

XI OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”

Nasi uczniowie brali udział w XI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA"
Jego celem było wzbudzanie zainteresowania dzieci i młodzieży bogactwem polskiej przyrody, światem roślin, zwierząt, pięknem krajobrazów, uwrażliwianie na piękno otaczającego nas świata oraz prezentacja dziecięcej i młodzieżowej twórczości plastycznej.

Laureatami  tego konkursu zostali: Paulina, Dominik, Filip i Denis. Serdecznie gratulujemy J

Poniżej link do katalogu wszystkich nagrodzonych prac.

Katalog nagrodzonych prac Piękna nasza Polska cała 2024 (edupage.org)

W siedzibie Specjalnego  Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  podpisane zostały przez panią dyrektor SOSW Emilię Nowak umowy z   prezesem zarządu ATUT Leszno Sp. z o.o. panem Piotrem Kucharskim na przebudowę zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z budową przepompowni ścieków oraz wspólnikiem spółki HFM Group M. Halec Spółka Jawna panem Maciejem Halec na przebudowę kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją sanitariatów w budynku internatu nr 6.

ś.p. MATEUSZ DRAB
22.06.2006-10.06.2024
 
W sercach jest smutek,
łzy po naszych twarzach płyną.
Śmierć zabrała nam Ciebie,
lecz wspomnienia nigdy z pamięci nie zginą...
PAMIĘTAMY