Od środy 19 maja do piątku 21 maja odbył się cykl spotkań z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. W zajęciach uczestniczyli członkowie koła PCK oraz uczniowie, którzy przygotowują się do egzaminu na kartę rowerową. Warsztaty prowadziły panie pielęgniarki higieny szkolnej, które podczas ćwiczeń praktycznych sprawdziły wiedzę teoretyczną uczniów. Nauce towarzyszyła miła atmosfera. Wszystkim uczestnikom należą się wielkie brawa. Paniom pielęgniarkom bardzo dziękujemy.

W związku z realizowanym planem Szkolnego Koła PCK oraz działań prozdrowotnych Szkoły Promującej Zdrowie odbył się konkurs wiedzy dla uczniów klas IV-V SPL, PDP, IV-VIII SPU.

Konkurs wiedzy "Chwytaj zdrowie" miał na celu kształtowanie postaw prozdrowotnych i zdrowego stylu życia, nabywanie prozdrowotnych  przyzwyczajeń i nawyków oraz integrację uczniów różnych klas .

Konkurs obejmował pytania z zakresu:

  • dbanie o czystość i higienę osobistą
  • zdrowe odżywianie
  • aktywność fizyczna
  • znajomość zasad zachowania podczas pandemii COVID 19, rozpoznawania objawów tej choroby itp.

Konkurs miał charakter cyfrowy, stworzone zostały zadania do wykonania z wykorzystaniem technologii informatycznej. Wszyscy uczestnicy poradzili sobie znakomicie, bawili się wspaniale i zdrowo rywalizując ze sobą prześcigali się zdobytą wiedzą. 

Gratulujemy !

Informacja dla rodziców

W dniu 17.06.2021r. odbędzie się zebranie z rodzicami o g. 16.00.

 

PARTER

 NR POMIESZCZENIA 

ODPOWIEDZIALNY

BUDYNEK NR 1

Klasa I PDP,

Klasa II-IIIBRS

5

5A

p. Lidia Garbacz,

p. Monika Topczak

I PIĘTRO

Klasa  IV- VIIL

14

p. Agata Jaworska

Klasa II BRB

16

p. Lesława Wardęga,

Klasa IV-Va

21

p. Beata Klecz

Klasa I-IIbra

17

p. Izabela Sadowska

Klasa VII-VIIIL

22

p. Beata Kuczek

Klasa IIIBRA

23

p. Aniela Serwicka

II PIĘTRO

Klasa I-II BRA

25-26

p. Magdalena Lewicka

Klasa I-III pdp

29

p. Aleksandra Tomczyk

 Klasa V-VI SPU

30

p. Marzena Rybak

BUDYNEK NR 2

PARTER

Klasa II b

11

p. Stefania Witkiewicz

Klasa I-III a

13

p. Hanna Brink

Klasa VI-VII a

10

p. Anna Jaskulska

Klasa VI b

9

p. Magdalena Chojnowska

Klasa VI c

8

p. Iwona Mendel

Klasa I-IIIL

16

p. Beata Ciesielska

Klasa VII-VIIISPS

6

p. Ewa Szydłowska

Klasa I-III sps

5

p. Daria Łukaszewska - Nowak

PIĘTRO

Klasa  IV,VI-VIIsps

22

p. Leszek Cieśliński

Klasa  II-III BRN

23

p. Marcin Szmania

Klasa  VI, VIII spu

24

p. Ewa Nawrotkiewicz

Klasa  VII-VIII N

25

p. Aldona Rogowska

Klasa IV-VI N

26

p. Angelika Łata

Klasa  I-IIIS

29

p. Beata Dębowicz

Klasa III SPU

30

p. Emilia Katarzyńska

                 

W celu promocji książki i czytelnictwa uczestnicy innowacji: I ty możesz zostać artystą! odbyli cykl zajęć z książkami w roli głównej. Oto efekty naszej pracy:

Jak co roku w dniach od 8-15 maja obchodzono Tydzień Bibliotek. Tegoroczne hasło przewodnie akcji brzmiało „Znajdziesz mnie w bibliotece”. Miała ona na celu podkreślenie roli bibliotek w edukacji, propagowanie czytelnictwa, zainteresowanie książką szerokich kręgów społeczeństwa. Z tej okazji biblioteka szkolna zaprosiła społeczność Ośrodka do wspólnej zabawy. Działania biblioteki i współpracujących z nią nauczycieli nastawione były na wszelkie tematy związane z książką i czytaniem. Podczas zajęć uczniowie przypomnieli sobie jakie zbiory znajdują się w bibliotece, poszerzyli swoją wiedzę na temat książki, oglądali i czytali interesujące fragmenty wybranych utworów. Poza tym były różnorodne zabawy literackie dla młodszych i starszych, książkowe łamigłówki, bajkowe puzzle i kolorowanki.