W dniach 17 i 18 grudnia przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego naszego Ośrodka wzięli udział w konkursie na temat tradycji świąt Bożego Narodzenia. Uczniowie podzieleni byli na dwie grupy wiekowe: klasy IV-VIII szkół podstawowych oraz klasy ponadpodstawowe. Celem konkursu było pogłębienie wiedzy na temat istoty świąt Bożego Narodzenia, świątecznych tradycji oraz zapoznanie z metodą "Pokój Zagadek" stworzoną w ramach projektu "CSW 2020".

Dyrektor SOSW w Rydzynie informuje, że przerwa świąteczna trwać będzie od 23.12.-01.01.2021r. Podczas tej przerwy sale lekcyjne, terapeutyczne oraz busy będą dezynfekowane.  Ferie zimowe w roku szkolnym 2020/2021 odbywać się będą od 04.01.-17.01.2021r., w tym okresie oddziały przedszkolne pracować będą od g. 7.30.-12.30. Wychowankowie będą dowożeni busami.

W środę późnym popołudniem Wychowankowie Internatu mieli Spotkanie Wigilijne, na którym swoją obecnością zaszczycili ich  Dyrektor SOSW, Pani Emilia Nowak i Kierownik Internatu, Pan Robert Leciejewski.

15 grudnia 2020 r. odbył się „Turniej wiedzy o Polsce”. Uczestnicy internackich zmagań odpowiadali na 20 pytań dotyczących Polski. Ze swojego zadania wychowankowie wywiązali się bardzo dobrze, czego dowodem mogą być wyniki zmagań turniejowych.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
 lecz przez to, kim jest;
 nie przez to, co ma,
 lecz przez to, czym dzieli się z innymi”
 Jan Paweł II