Dzień Edukacji Narodowej

„Trzeba wielkiego serca, by kształtować małych ludzi”…
 
Dzień Edukacji Narodowej, to dzień szczególny, w którym składamy podziękowania tym, którzy dbają o nauczanie, wychowanie młodych pokoleń w duchu umiłowania Ojczyzny, wartości i ideałów, które kształtują społeczeństwo. Również w Naszej Szkole był to dzień szczególny, w którym każdy nauczyciel mógł poczuć się wyjątkowo, a to za sprawą specjalnie przygotowanych drobnych upominków oraz samodzielnie przygotowanych kartek- laurek, które zostały wręczone wszystkim nauczycielom oraz pracownikom szkoły. Uczniowie także napisali życzenia na ten rok szkolny dla swoich nauczycieli, wychowawców i pracowników naszej szkoły, które następnie w formie serduszek zamieścili na tablicach wystawowych.
 
Z okazji Dnia Nauczyciela wszystkim nauczycielom oraz pracownikom szkoły życzymy dużo szczęścia i radości z wykonywanej pracy, sukcesów zawodowych i samych wzorowych uczniów. Niech Wam sprzyja los w tej niełatwej pracy!
 
Samorząd Uczniowski