PRÓBNY ALARM PRZECIWPOŻAROWY

Dnia 27 października o godz. 16:00 przeprowadzony został próbny alarm przeciwpożarowy połączony z ewakuacją wychowanków i pracowników internatu.

Celem akcji było nabycie umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia oraz zapoznanie się z zasadami bezpiecznej ewakuacji.

Wszystkie działania przebiegły sprawnie i bez zakłóceń.

Za przeprowadzenie akcji oraz cenną naukę bezpiecznych zachowań podczas pożaru dziękujemy Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Rydzynie.